+
1
2
3

Contact details:

Please leave your details and we will get in touch as soon as possible to discuss how we can best serve your needs:

1
2
3

Your message

Please add details about your request and your availability.

1
2
3
Novare Pay Consulting Logo

If you are happy to proceed with the information entered, please submit your message and we will get back to you as soon as possible.

Previous step
Next step

Thank you!
Your submission has been received.

Oops! Something went wrong while submitting the form.
February 15, 2024

Nätverksträff - Styrelsearvoden & Incitamentsprogram

Nätverksträff - Styrelsearvoden & Incitamentsprogram

February 15, 2024

Temat för kvällen var två aktuella utmaningar hos svenska bolag; styrelsearvoden och incitamentsprogram. Nordens ledande experter på dessa två ämnen - Erika Andersson, VD, samt Andreas Lauritzen, Senior Partner, bjöd på en omfattande utredning som genomförts av Novare Pay under hösten 2023.

Den 15 februari bjöd Novare Pay tillsammans med Novare Board Programs in till nätverksträff. 

Temat för kvällen var två aktuella utmaningar hos svenska bolag; styrelsearvoden och incitamentsprogram. Nordens ledande experter på dessa två ämnen - Erika Andersson, VD, samt Andreas Lauritzen, Senior Partner, bjöd på en omfattande utredning som genomförts av Novare Pay under hösten 2023.

”Det ser mörkt ut för ledningar i mindre bolag på börsen - ungefär 90 procent av alla optionsprogram som löper ut nu är inte värda något”, Erika Andersson VD och Partner, Novare Pay Consulting.

Kvällen bestod av mingel, intressanta samtal och konstruktiva diskussioner. 

Efter ett decennium av inflation under 1 % har konsumentprisindex (KPI) i Sverige nått de högsta nivåerna sedan 1990-talet, vilket i praktiken raderar ut värdeökningar i styrelsearvoden de senaste 3 åren. Man kan även se att den svenska kronan har försvagats med 30 % i förhållande till euron under det senaste decenniet vilket är en bidragande faktor till de låga styrelsearvodena.

”Styrelsearvoden i Sverige är låga och har halkat efter i utveckling vilket får konsekvenser för svenska bolag och dess konkurrenskraft”, Andreas Lauritzen Partner, Novare Pay Consulting.

Vi vill återigen säga ett stort tack till alla som kom. Ert engagemang och insiktsfulla frågor gjorde träffen till en succé.

Vi vill även tacka Novare Board Programs för ett fantastiskt samarbete, er expertis och era insikter är ovärderliga. 

Senior Consultant & Partner
andreas.lauritzen@novare.se
+46 (0) 706 76 67 75
more HIGHLIGHTS