+
1
2
3

Contact details:

Please leave your details and we will get in touch as soon as possible to discuss how we can best serve your needs:

1
2
3

Your message

Please add details about your request and your availability.

1
2
3
Novare Pay Consulting Logo

If you are happy to proceed with the information entered, please submit your message and we will get back to you as soon as possible.

Previous step
Next step

Thank you!
Your submission has been received.

Oops! Something went wrong while submitting the form.
January 26, 2024

Vad är chefen värd?

Vad är chefen värd?

News
January 26, 2024

Världens mest förmögna personer blir allt rikare. Och vd:ar i svenska börsbolag får höjda löner, trots kärvare tider. De bäst betalda tjänar flera miljoner kronor - i månaden. I programmet diskuteras det bland annat hur vd-löner sätts och om det är rimligt i relation till löntagare. Vad kan gapet mellan de som har mycket pengar och de som inte har något alls, få för konsekvenser? Nedan är en summering av vad som debatteras och diskuteras i programmet.

Inledningsvis tar Carolina upp frågan om varför vd- lönerna ökar?

Erika menar att man behöver titta på frågan om hur man sätter en vds lön. Vad är priset på kompetensen och vad kostar det att anställa personen? Perspektivet att det är styrelsen som sätter lön till vd tas upp. Erika Andersson lyfter att det är viktigt att ha med sig att det är en rörlig komponent av ersättningar och att ersättningarna till en vd varierar beroende på hur det går för företaget. Många gånger måste även en vd investera in sig i olika incitaments program för att ta del av löneökningarna. Det finns alltså många olika faktorer som styr löneökningen.

Vidare tas frågan upp kring vad de tänker om de höga lönerna som vd har i förhållande till löntagarna? Erika menar att det är svårt att jämföra då det är olika typer av yrken och risktagande. Som vd är du undantagen lagen om anställningsskydd, så det är en högre risk med vd-rollen jämfört med andra roller.

Gästerna får frågan om vad de tycker om att vd-lönerna toppar listorna medan aktierna ligger på botten?

Det är en väldigt relevant fråga och ett bra perspektiv säger Erika. Man ska ha respekt för stora tal och man måste ha en tilltro till systemet. Viktigt att ha med sig är att vd:ar inte sätter ersättningen till sig själv utan det finns alltid en styrelse bakom som har ett ansvar – det är de som sätter ersättningen och följer tydliga processer hur det ska gå till. Det är viktigt med transparens.

Det är betydligt färre kvinnor än män som sitter på vd rollen i Sverige. Hur ser rekryteringsunderlaget av kvinnor ut? Det finns mängder av forskning på varför det är fler män än kvinnor som sitter på vd rollen - men en stor del ligger i att själva poolen av kvinnor att rekrytera är för liten. Det finns fortfarande stereotyper av vad som är en bra ledare lyfter Erika fram.

Vidare tar Erika upp en intressant aspekt som Claudia Golding – vinnare av Nobelpriset i ekonomi 2022 lyfter; The Mother Hood Penelty. Det innebär att när par får barn tar kvinnan ett stort ansvar första åren vilket får väldigt stor påverkan på kvinnors karriär- och inkomstutveckling. Många kvinnor kommer alltså inte ens till poolen. Erika som följt statistiken på Stockholmsbörsen under 13 års tid har sett att skett en ökning från 4 till 12 procent kvinnliga vd:ar- så det sker en ökning, men det går långsamt.

Avslutningsvis ställs frågan; kommer de rika fortsätta bli rikare, kommer vd–lönerna fortsätta öka? Här menar Erika att vi ska nog se det som positivt om vd-lönerna försätter att öka eftersom att det indikerar att våra svenska företag fortsätter gå bra. Men något som verkligen sticker ut är styrelsearvoden och att de är låga i förhållande till vd- och ledande befattningshavares löner, både ur ett nationellt och ett internationellt perspektiv.

I studion: Erika Andersson, vd Novare Pay, Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi, och Malin Wollin, författare och krönikör. Programledare: Carolina Neurath Bengtsson.

Se hela programmet HÄR:

No items found.
more HIGHLIGHTS