+
1
2
3

Contact details:

Please leave your details and we will get in touch as soon as possible to discuss how we can best serve your needs:

1
2
3

Your message

Please add details about your request and your availability.

1
2
3
Novare Pay Consulting Logo

If you are happy to proceed with the information entered, please submit your message and we will get back to you as soon as possible.

Previous step
Next step

Thank you!
Your submission has been received.

Oops! Something went wrong while submitting the form.
December 16, 2022

Söderberg & Partners årliga rapport ”Hållbara pensionsbolag”

Söderberg & Partners årliga rapport ”Hållbara pensionsbolag”

Specialisten Johanna Sommarlund intervjuas

Specialisten Johanna Sommarlund intervjuas

Interview
December 16, 2022

Varje år publicerar Söderberg & Partners rapporten ”Hållbara pensionsbolag”, som analyserar bolagens hållbarhetsarbete.

Tolv svenska bolag omfattas, och betygsätter bolagens löpande arbete - årets resultat är höjda betyg på flera fronter.

Årets temadel behandlar implementeringen av ESG-kriterier i incitamentsprogram, där rapporten bland annat bygger på data från Novare Pays årliga rapport På tal om lön och vår delägare Johanna Sommarlund, specialist på frågan, intervjuas.

Johanna kommenterar:

"Det är mycket positivt att S&Ps årliga analysrapport kikat närmare på frågan om integration av ESG-kriterier i rörliga löner. I Sverige ligger vi efter just här, och analysen kring varför är en del – men lika viktigt är självklart vad konsekvenserna blir för bolagen om man inte följer normen internationellt. Många ägare har sedan ett par år tillbaka trappat upp kraven om att koppla den rörliga lönen till hållbarhetskriterier, i syfte att förbättra bolagens position och signalera ”put your money where your mouth is”.

Rapporten med referens till årets På tal om lön och Johannas intervju, kan du läsa genom länken här

Söderberg & Partners pressmeddelande
Consultant & Partner
johanna.sommarlund@novare.se
+46 (0) 735 156 661
more HIGHLIGHTS