+
1
2
3

Contact details:

Please leave your details and we will get in touch as soon as possible to discuss how we can best serve your needs:

1
2
3

Your message

Please add details about your request and your availability.

1
2
3
Novare Pay Consulting Logo

If you are happy to proceed with the information entered, please submit your message and we will get back to you as soon as possible.

Previous step
Next step

Thank you!
Your submission has been received.

Oops! Something went wrong while submitting the form.
January 25, 2024

Kräftgång på börsen - cheferna i lönetopp

Kräftgång på börsen - cheferna i lönetopp

News
January 25, 2024

Dagens industri publicerade nyligen en artikel rörande ersättningsnivåer i relation till börsvärdet - vår partner Johanna Sommarlund kommenterar frågan.

I vilken mån ersättningar till koncernledningar är befogade - om cheferna har skapat något värde - är svårt för utomstående att ta ställning till. Det anser Johanna sommarlund, partner på Novare Pay Consulting som sammanställt ersättningsdata åt Di.

"Bonusarna får ofta ersättningarna att stiga mycket men det är mycket svårt att ta ställning till rörliga ersättningar, då det som utomstående är svårt att följa prestationsuppfyllnad", uppger Johanna i Di.

Vidare anser hon att det är svårt även att se vad ersättningen uppgår till, trots nyligen skärpta krav på transparens genom ersättningsrapporter: rapporterna skiljer sig åt, och olika bolag har olika ersättningssystem samt är mer eller mindre transparenta.

"Det är mycket svårt att se vad dessa personer faktiskt tjänar. I realiteten finns exempelvis fall där ledningsmedlemmar har högre lön än vd, vilket inte syns när man på aggregerad nivå redovisar lönerna. Ersättningsrapporterna tar främst sikte på vd-löner, men vi har inte kommit särskilt långt i transparens kring övriga ledningens löner", uppger Johanna.

Consultant & Partner
johanna.sommarlund@novare.se
+46 (0) 735 156 661
more HIGHLIGHTS